Càlcul \(\rho_0\) intra centre

En aquest apartat mirem, després de que detectem un cas en una classe, quants altres n’apareixen, que assumim que són contagis d’aquest primer. Això és una assumpció que serà violada aleatòriament, però creiem que no tindrà molt d’efecte, ja que, com es pot veure en els càlculs de probabilitats dels mapes, les probabilitats de que hi hagi dos casos independents dins d’una mateixa classe són molt petites.

Assumim que els infants i adolescents poden ser contagiosos durant 14 dies després d’emmalaltir. Això és equivalent a 10 dies laborables, que és en el format que tenim les dades.

Nota: potser s’haurà de fer alguna correcció pels festius.

Ara fem el càlcul de a quantes persones contagia cada alumne. Per fer-ho, però, hem de primer fer assumpcions sobre com d’estancs són els grups bombolla. El rang va de que hi ha 0 transmissió entre grups, és a dir, que cada cas en un altre grup confinat és un cas independent, fins a 1, que vol dir que no hi ha bombolles i que tots els casos d’una escola provenen del mateix cas índex. Evidentment la realitat marginal estarà en algun lloc de per aquí al mig, així que per ara fem un paràmetre per controlar aquest valor i ja mirarem d’ajustar-lo.

Fem un primer anàlisi amb aquest valor a 0.2, és a dir, que un 20% dels contagis fora del grup classe són culpa de contagis entre grups bombolla.

Fem un primer anàlisi ajuntant alumnes i mestres:

Fem la mitjana: