Elevator Everyday life iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAMgAAADICAYAAACtWK6eAAAABHNCSVQICAgIfAhkiAAAAAlwSFlzAAAN1wAADdcBQiibeAAAABl0RVh0U29mdHdhcmUAd3d3Lmlua3NjYXBlLm9yZ5vuPBoAAAjnSURBVHic7d1rqGVlHcfx3zPOODqpNaOlWZPZZbR6IaMS5YXIBo3CitREIpFSy7svgowE7U1pSDjdCwnKQHshFN0Ig5JSCi0qAjVCTU1Nc8pq1NFmvr3Ye/I07nnO2mevvdae2d8PiLjPWs/+n2G+7utaK5EkSZIkSZIkSZIkSZpJwJHAiX3PIc0k4BbgTmBF37NIMwU4nedc0vc80swAVgF/XhDIJuCAvueSZgJwJc/35b7nknoHrAU2jwjkP8ARfc8n9Qq4cUQc2/0cKH3PKPUCOAbYVgkE4NS+55Q6BywDbl8kDoD7gVV9zyt1CjinQRzbXd73vFJngH2Bh8cIZDPwir7nljoBXDNGHNtd3/fc0tQBrwGeXkIg24Dj+p5fmirg+0uIY7tfA8v6/h2kqQA2TBDHdmf1/XtIrQOWA39oIZBHgP36/n3mhQ/X3bkoyRtaWOfAJB9vYR1pNgBrgMdbePTYbgvw2r5/r3ngI0g3PpVkTYvr7ZnkMy2uJ/UDOILBN3OnYUPfv580EeCnU4oDBi/6l/f9O+7O/Cr1FAF7JDmkwabnJLlsh9uuS/LpBvs+WEp5ZtzZ1Iz/95miUsrWJPcsth3w+IibnyilLLqvpssX6VKFgUgVBiJVGIhUYSBShYFIFQYiVRiIVGEgUoWBSBUGIlUYiFRhIFKFgUgVBiJVGIhUYSBShYFIFQYiVRiIVGEgUoWBSBUGIlUYiFRhIFKFgUgVBiJVGIhUYSBShYFIFQYiVczV9UGAknavFdiWVSNu2xvYv/NJFreplELfQ3Rlrq4wNfwL97e+59jFHVBKGXXBn92ST7GkCgORKgxEqjAQqcJApAoDkSoMRKowEKlirj5JHwNJ/t7h/e2V53+a/nSSJzucYXXm7INj7QDYn2Y6/aQY+OiIGa7peIbHG/7ZzOLXX6bGp1hShYFIFQYiVRiIVGEgUoWBSBUGIlUYiFRhIFKFgUgVBiJVGIhUYSBShYFIFQYiVRiIVGEgUoWBSBUekz4bHk9y9w63PdrHIJpjs3pM+izwmPTRfIolVRiIVGEgUoWBSBUGIlUYiFRhIFKFgUgVBiJVGIhUYSBShYFIFQYiVRiIVGEgUoWBSBUGIlUYiFRhIFKFgUgVBiJVeNqfGQDsk+SYJAcPb3ooyW2llH/3N5Xmzqyd9gdYB9wIPDVihqeGP1vX0Sye9mfezVIgwNnAlgazPAtc0ME8BjLvZiUQ4IKGcyx0/pRnMpARfJHeMeDoJNcuYddrgaPankd1BtK9q7O0N0dWDPdVhwykQ8Ark5wwwRJvAw5taRw1YCDdOqmFNTa0sIYaMpBuHTIja6ghA+nWni2ssVcLa6ghA+nWwy2s8ZcW1lBDBtKt21pY49YW1lBDBtKtXyW5b4L9701yRzujqAkDaRmwEvgecAbwf685SinbklwxwfJXDNdYeH97AKcA3wDKBGtr3tHBV02ADyxY5xHgKuCQBT8vwA0N51jopoUBAC8ELgHuXbDN2yeY26+azDu6CeSXI9bbyuBRZQODQFYB3204C8B3gFXD9Q8HNgKbR2z3gwnmNpB5x5QDAdY3WPtu4GPDWS4GHqts+xhwEbAcOBm4GdhW2X4bcNgSZzeQETxgql0XNdhmXZKrknwiyQ1J3plkbZK3Dv+dJPcn+VkG73q9L8mf0uwDwpLkvCSXjjO0lGS6jyDAakY/7WniF8BpwIrhWrWnUYv5J7DfEub3EWQEH0Ha86Ekq5a477HDfx4AHsjg8Nul2jfJmUm+MMEaGvJt3hYAyzJ4ajOptZksju0uxLd8W2Eg7XhHklf1PcQChyU5se8hdgcG0o5nk/y27yEWuCvJHn0PsTswkBaUUn5cSlmf5OgkX0vydA9jbEvykyTvSvL6UsoPe5hBuzI6OmkDcBBwOfDgmO9ALcU/gM8Cr55wZt/Fmnd0fFYTYBnNPuBbij8y+KrJPi3NaiDzjh5P+8PgJHFXAZvGTuE5WxnEdjItv0uFgYgZOC8WsC9wLvD7McJ4AvgqcPgU5zKQeTcLgewwz3HUv4v1JC0+jVpkFgMZwXex+vVkkgMqP987ya2exLo/BtKvJl8qnPp5ebVzBtIT4CVJTmuw6RnAgdOeR6MZSH/OS7NT+KxMcs6UZ9FOGEgPgJVJPjLGLucx/Cq8umUg/Tg9yUFjbH9wklOmNIsqDKQfTY483NHFrU+hRRlIx4DjM/hS47jeDLyx7XlUZyDdu2SCfS9sbQo1YiAdYnB+rHdPsMTpwDivXTQhA+nWhZnsPAB7JvlwS7OoAQPpCIMTv32whaXOH75NrA4YSHfOSrKmhXWafgKvFhhIBxgcu9HmC2xPDNcRA+nGSUle1+J6RwFvanE97YSBdGMaH/L5wWEHDGTKgHVpfnXbW9L8AjmnAi9f2lRqykCm79I0/3PemORLDbddkeTcJU0kjdL1IbfAi4B/NbzP+xhcLWolgwvvNPEo0MpVb/GQ25F8BJmus5M0PZ78c6WUraWULUmua7jPizP4ZrA0OTp8BBk+GtzT8P42A2sW7Hsw8EzDfX8z6azD+/QRZAQfQabnPUkObbjt10spm7b/RynloSQ3Ndx3PXDsuMOpGQOZnqbf2iXJF0fc/vkx7su3fKfEQKYAWJ/k+Iab/6iUcteON5ZSbktye8M13gusXXwzjctApmOcYz42Vn7W9CpRyzPeMe5qyEBaxuBqU01fe9yZ5ObKz7+d5K8N13r/8L7VIv9AW1ZK2VZKeUsGh9Ven8HFdXZmYymFylpbknxlkbt8KMknkxxVStk27rzS/9DDuXkZXCvkSp5/Dt5NwAsa7P9SYMuIGe8AzgRauRCrb/Oq78sfrBz+hf7d8D6uHmPfbw33eRr4JnDEFOYzkHnXZyA7zHEC8LIxtj8SuGyafzkNRDMTyCwykNF8kS5VGIhUYSBSRStvEe6GVs/h65DVfQ8wiwxktJJ2TtGjXZxPsaQKA5EqDESqMBCpwkCkCgORKgxEqjAQqaL0PUCXGFyGwA8AJ7OpdhSkJEmSJEmSJEmSJO3y/gv0JpdH90KiwwAAAABJRU5ErkJggg== Determine the speed of an elevator using the barometer. Changes in height within a short time can be measured very accurately using the barometer - even where GPS does not work. This can be used to derive the vertical speed of an elevator. Additionally, the acceleration is measured using the z-component accelerometer, so for an accurate measurement of the acceleration, the phone should lie flat on the floor of the elevator. More details: To eliminate some of the noise in this experiment, the readings from the barometer are averaged over 1 s. The difference of consecutive averages is converted into a height difference using the international barometric height formula. The height difference with divided by their time difference gives the vertical speed. http://phyphox.org/wiki/index.php?title=Experiment:_Elevator https://youtu.be/y-goBtfuXAM Aufzug Alltag Bestimmt Höhe und Geschwindigkeit eines Aufzugs mithilfe des Barometers. Höhenänderung können über eine kurze Zeitdauer sehr genau mit einem Barometer bestimmt werden - auch dort wo GPS nicht funktioniert. Dies wird hier genutzt, um die vertikale Geschwindigkeit eines Aufzugs zu bestimmen. Zusätzlich wird die Beschleunigung über die z-Komponente des Beschleunigungssensors aufgezeichnet. Um die Beschleunigung genau zu messen, sollte das Smartphone entsprechend flach auf dem Boden des Aufzugs liegen. Weitere Details: Um das Rauschen des Experiments zu reduzieren, werden die Messdaten des Barometers über jeweils eine Sekunde gemittelt. Die Differenz aufeinander folgender Werte wird über die internationale barometrische Höhenformel in eine Höhendifferenz umgerechnet. Diese Höhendifferenz geteilt durch das Zeitintervall entspricht der vertikalen Geschwindigkeit. Vertikale Geschwindigkeit (aus Höhe) Rohdaten Druck Höhe (über Barometer) Bewegung z-Beschleunigung (über Beschleunigungssensor) Beschleunigung z https://youtu.be/Jgzym7tplVU Výtah Běžný život Zjistí rychlost výtahu pomocí barometru. Rychlé změny výšky mohou být velmi přesně změřeny pomocí barometru - dokonce i tam kde nefunguje GPS. Zároveň můžeme z tohoto měření zjistit i rychlost svislého pohybu výtahu. Zároveň je měřeno zrychlení Z-složkou akcelerometru. Pro přesné měření by tedy měl váš mobilní telefon ležet na plocho na podlaze výtahu. Pohyb Výška (z barometru) Svislá rychlost (z výšky) Z zrychlení (z akcelerometru) Neupravená data Tlak Akcelerometr z Winda Życie codzienne Wyznacz szybkość ruchu windy korzystając z barometru. Zmiany w położeniu windy mogą być bardo precyzyjnie określone dzięki wykorzystaniu barometru - zwłaszcza w miejscach gdzie nie działa GPS. Informacje o zmianie położenia mogą posłużyć do wyznaczenia prędkości ruchu w pionie. Dodatkowo, dzięki wskazaniom akcelerometru można zarejestrować pionową składową przyspieszenia pod warunkiem, że urządzenie spoczywa na płaskiej powierzchni podłogi windy. Dodatkowe wskazówki: Wskazania czujnika ciśnienia atmosferycznego - barometru - są uśredniane w czasie 1 s. Różnica kolejnych średnich jest przekształcana na różnicę wysokości za pomocą międzynarodowej formuły wysokości barometrycznej. Uzyskana w doświadczeniu różnica wysokości podzielona przez różnicę czasu, w którym została pokonana umożliwia określenie prędkości ruchu w pionie. Ruch Wysokość (z barometru) Prędkość w pionie (z wysokości) składowa z przyspieszenia (z akceleromatru) Surowe dane Ciśnienie Akcelerometr - składowa z Lift Leven van elke dag Bepaal de snelheid van een lift met behulp van de drukmeter.     Snelle hoogteveranderingen kunnen zeer nauwkeurig worden gemeten met behulp van de drukmeter - zelfs als GPS niet werkt. Dit kan worden gebruikt om de verticale snelheid van een lift af te leiden. De versnelling wordt gemeten met behulp van de versnellingsmeter met z-component, dus voor een nauwkeurige meting van de versnelling moet de smartphone plat op de vloer van de lift liggen. Meer details:          Om een deel van de ruis in dit experiment te elimineren, worden de waarden van de drukmeter uitgemiddeld over 1 s. Het verschil van opeenvolgende gemiddelden wordt omgezet in een hoogteverschil met behulp van de internationale barometrische hoogteformule. Het hoogteverschil gedeeld door het tijdsverschil geeft de verticale snelheid. Beweging Hoogte (van drukmeter) Verticale snelheid (uit hoogte) z versnelling (uit accelerometer) Onbewerkte data Druk Лифт Повседневная жизнь Определите скорость лифта с помощью барометра. Изменение высоты в течение короткого времени можно измерить очень точно с помощью барометра - даже там, где GPS не работает. Этот метод можно использовать для получения вертикальной скорости лифта. Кроме того, ускорение измеряется с помощью z-компоненты акселерометра, поэтому для точного измерения ускорения телефон должен лежать ровно на полу лифта. Подробнее: Чтобы частично устранить погрешности в этом эксперименте, данные барометра, считанные за 1 с, усредняются. Разница между последовательными средними значениями преобразуется в разность высот с использованием барометрической формулы. Разница в высоте с делением на разницу во времени дает вертикальную скорость. Движение Высота (барометр) t (c) h (м) Вертикальная скорость (от высоты) v (м/с) z ускорение (от акселерометра) а (м/с²) Исходные данные Давление p (гПа) Акселерометр z Ascensore Vita quotidiana Misura la velocità di un ascensore usando il barometro. Variazioni di altezza in tempi brevi si possono misurare usando il barometro - anche in assenza di GPS. Si può usare questo sistema per rilevare la velocità verticale di un ascensore. L'accelerazione è inoltre misurata usando la componente z dell'accelerometro, quindi per un'accurata misurazione il telefono dev'essere poggiato sul pavimento dell'ascensore. Altri dettagli: Per eliminare alcuni disturbi nell'esperimento, le letture del barometro sono intervallate di 1 s. Differenze su intervalli consecutivi sono convertite in differenze di altezza usando la formula dell'altezza barometrica. Le differenze di altezza divise gli intervalli di tempo danno la velocità verticale. Movimento Altezza (dal barometro) Velocità verticale (dall'altezza) accelerazione lungo z (dall'accelerometro) Dati grezzi Pressione Accelerazione z Ανελκυστήρας Καθημερινότητα Καθορίστε την ταχύτητα ενός ανελκυστήρα χρησιμοποιώντας το βαρόμετρο. Μεταβολές στο υψόμετρο μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα μπορούν να μετρηθούν με μεγάλη ακρίβεια χρησιμοποιώντας το βαρόμετρο - ακόμα κι αν δεν λειτουργεί το GPS. Το τελευταίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογιστεί η κατακόρυφη ταχύτητα ενός ανελκυστήρα. Επιπλέον, η επιτάχυνση μετρείται χρησιμοποιώντας τη συνιστώσα z του επιταχυνσιόμετρου, έτσι για να είναι ακριβής η μέτρηση, το τηλέφωνο πρέπει να είναι οριζόντιο στο πάτωμα του ανελκυστήρα. Περισσότερες λεπτομέρειες: Για να απομονωθεί ένα μέρος του θορύβου στο πείραμα αυτό, υπολογίζεται ο μέσος όρος των ενδείξεων του βαρομέτρου σε διάστημα 1s. H διαφορά διαδοχικών μέγιστων μετατρέπεται σε ύψος από την βαρομετρική εξίσωση του ύψους. Η διαφορά ύψους διαιρεμένη με τους χρόνους δίνει την κατακόρυφη ταχύτητα. Κίνηση Ύψος (από το βαρόμετρο) Κατακόρυφη ταχύτητα (από το ύψος) Επιτάχυνση στον z (από το επιταχυνσιόμετρο) Καταγραφές Αισθητήρα Πίεση Επιταχυνσιόμετρο z pressure p_time v_time dt dt2 v h h0 temp1 temp2 a_time a pressure p_time a_time a p_time h v_time v a_time a p_time pressure a_time a p_time dt dt 2 dt2 p_time dt2 temp1 temp1 dt2 v_time pressure 1013.25 temp1 temp1 0.190294957 temp2 temp2 -44330.769230769 temp1 temp1 h0 temp1 h0 h h temp1 temp1 dt v p_time pressure h v_time v a_time a