Els grafs: xarxes, camins i connexions.

De la matemàtica discreta a la realitat.

Aniol Garcia i Serrano

El meu primer graf

El primer graf

node

aresta

Breu història

Leonhard Euler

Gottfried W. Leibniz

Geometria de la posició

Els grafs: xarxes, camins i connexions.

De la matemàtica discreta a la realitat.

Aniol Garcia i Serrano

Objectius

 • Conèixer la teoria de grafs
 • Estudiar i implementar algorismes
 • Mostrar-ne algunes de les aplicacions

Hipòtesi

La teoria de grafs, com a branca de la matemàtica discreta, ens proporciona eines per modelitzar estructures i processos i ens permet crear aplicacions pràctiques mitjançant procediments algorísmics.

Tipus de grafs

Cicle

Complet

Estrella

Roda

Xarxa

Complementaris

Bipartits

Buit

Nul

Arbres

Lineals

Propietats i demostracions

A tall d'exemple:

Altres classificacions

Dirigits

Ponderats

Algorismes

MST

Camins

Coloració

Exploració

DFS

Aniol

BFS

Dijkstra

Bellman-Ford

Kruskal

Prim

Floyd-Warshall

Euler

Hamilton

Xarxa de metro

Plantejament

Organització

def metro(Adj, inici, final, k):
  recorregut=[]
  
  print "Punt inicial:", inici.decode("ISO-8859-15")
  
  print "Punt final:", final.decode("ISO-8859-15") 
  
  for i in Adj:
    for j in Adj[i]:
      Adj[i][j] = Adj[i][j] + 25

  dist, tree = OrderedDijkstra(Adj, inici, k)

  i = final  
  while tree[i] != inici:
    recorregut.append(tree[i])
    i = tree[i]
  
  recorregut.append(inici)    
  recorregut.reverse()
  total= dist[final]-k -25

  print "Temps amb estacions del recorregut:", dist[final], "Temps real:", total  
  
  if total < 60:
    print "Temps total del recorregut:",int(total), "segons"    
  else:
    minuts = total/60
    segons = (total%60)
    print "Temps total del recorregut:", int(minuts),"minuts i", int(segons), "segons"

  print "Recorregut:",  
  print "[",
  for i in range(0,len(recorregut)):
    print recorregut[i].decode("ISO-8859-15")+",",

  print final.decode("ISO-8859-15"),"]" 
def OrderedDijkstra(Adj, s, k):
  Q = dict.fromkeys(Adj.keys(), float("inf"))
  dist = dict.fromkeys(Adj.keys(), float("inf"))
  tree = {}
  Q[s] = 0
  while Q:
    u = min(Q, key=Q.get)
    dist[u] = Q[u]
    for v in Adj[u]:
      if v in Q:
        if Q[v] > Q[u] + Adj[u][v]:
          Q[v] = Q[u] + Adj[u][v] + k
          tree[v] = u
    Q.pop(u)
    
  return dist, tree
metro(metro_barcelona, "4_Llucmajor", "9S_Aeroport T1", 25)
Punt inicial: 4_Llucmajor
Punt final: 9S_Aeroport T1
Temps net del recorregut: 3565
Temps total del recorregut: 59 minuts i 25 segons
Recorregut: [ 4_Llucmajor, 4_Maragall, 4_Guinardó Hospital de Sant Pau, 4_Alfons X, 4_Joanic,
  4_Verdaguer, 5_Verdaguer, 5_Diagonal, 5_Hospital Clínic, 5_Entença, 5_Sants Estació,
  5_Plaça de Sants, 5_Badal, 5_Collblanc, 9S_Collblanc, 9S_Torrassa, 9S_Can Tries Gornal,
  9S_Europa Fira, 9S_Fira, 9S_Parc Logístic, 9S_Mercabarna, 9S_Les Moreres, 
  9S_El Prat Estació,9S_Cèntric, 9S_Parc Nou, 9S_Mas Blau, 9S_Aeroport T2, 9S_Aeroport T1 ]

Conclusions

 • Objectius assolits.
 • Podem trobar grafs a una gran quantitat d'àmbits i amb moltes aplicacions diferents.
 • Importància de la computació en procediments matemàtics.
 • Queda molta feina per fer.

 

 

Programari lliure

 • Ubuntu i Debian com a S.O.
 • Python com a llenguatge de programació
 • LaTeX i els seus paquets per a la redacció de la memòria
 • Git com a sistema de control de versions
 • Geogebra, Spyder, Scilab, Vim, Meld... i molts d'altres

Moltes gràcies!

Aniol Garcia i Serrano

aniolgarcia@gmail.com

Més informació del treball a

aniolgarcia.github.io/grafs