React Hook Form Logo - React hook custom hook for form validation

Güçlü, esnek ve genişletilebilir, kolay doğrulama özelliğine sahip formlar.

[![npm downloads](https://img.shields.io/npm/dm/react-hook-form.svg?style=for-the-badge)](https://www.npmjs.com/package/react-hook-form) [![npm](https://img.shields.io/npm/dt/react-hook-form.svg?style=for-the-badge)](https://www.npmjs.com/package/react-hook-form) [![npm](https://img.shields.io/bundlephobia/minzip/react-hook-form?style=for-the-badge)](https://bundlephobia.com/result?p=react-hook-form) [![Coverage Status](https://img.shields.io/coveralls/github/bluebill1049/react-hook-form/master?style=for-the-badge)](https://coveralls.io/github/bluebill1049/react-hook-form?branch=master) [![Tweet](https://img.shields.io/twitter/url/http/shields.io.svg?style=social)](https://twitter.com/intent/tweet?text=React+hooks+for+form+validation+without+the+hassle&url=https://github.com/bluebill1049/react-hook-form) [![Join the community on Spectrum](https://withspectrum.github.io/badge/badge.svg)](https://spectrum.chat/react-hook-form)

React Hook Form video - React custom hook for form validation

English | 繁中 | 简中 | 日本語 | 한국어 | Français | Italiano | Português | Español | Русский | Deutsch | Türkçe ## Features - Performans ve geliştirici deneyimi gözetilerek yazılmıştır - Kontrolsüz form doğrulamasını kabul eder - [Arayüz Kütüphaneleri](https://codesandbox.io/s/react-hook-form-controller-079xx) ile kolay entegrasyon - Herhangi bir bağımlılık olmadan [ufak boyut](https://bundlephobia.com/result?p=react-hook-form@latest) - [Validasyon](https://react-hook-form.com/get-started#Applyvalidation) için HTML standartlarını takip eder - React Native ile uyumludur - [Yup](https://github.com/jquense/yup), [Joi](https://github.com/hapijs/joi), [Superstruct](https://github.com/ianstormtaylor/superstruct) ya da kişisel validasyonlarınızı destekler - [Form Oluşturucu](https://react-hook-form.com/form-builder) ile formları hızlıca oluşturabilirsiniz ## Yükleme npm install react-hook-form ## Linkler - [Motivasyon](https://medium.com/@bruce1049/form-validation-with-hook-in-3kb-c5414edf7d64) - [Video eğitimi](https://www.youtube.com/watch?v=-mFXqOaqgZk&t) - [Başlangıç](https://react-hook-form.com/get-started) - [API](https://react-hook-form.com/api) - [Örnekler](https://github.com/bluebill1049/react-hook-form/tree/master/examples) - [Demo](https://react-hook-form.com) - [Form Oluşturucu](https://react-hook-form.com/form-builder) - [Sıkça Sorulan Sorular](https://react-hook-form.com/faqs) ## Hızlı Başlangıç ```jsx import React from 'react'; import { useForm } from 'react-hook-form'; function App() { const { register, handleSubmit, errors } = useForm(); // initialise the hook const onSubmit = (data) => { console.log(data); }; return (
{/* register an input */} {errors.lastname && 'Last name is required.'} {errors.age && 'Please enter number for age.'}
); } ``` ## Sponsorlar Logonuzu burada görmek istiyor musunuz? [Twitter'dan mesaj atın](https://twitter.com/HookForm) ## Destekleyenler Tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz! [[Destekçi ol](https://opencollective.com/react-hook-form#backer)]. ## Organizasyonlar Bu harika organizasyonlar için çok teşekkürler! [[Katkıda bulunun](https://opencollective.com/react-hook-form/contribute)]. ## Katkıda bulunanlar Bu harika insanlara çok teşekkürler! [[Katkıda bulunun](../CONTRIBUTING.md)].